Universeel registratiedocument 2021

Raadpleeg de volledige versie van ons Universeel registratiedocument 2021 of stel uw eigen versie samen via deze PDF basket door de hoofdstukken aan te duiden die u interesseren.
Cofinimmo publiceert haar universeel registratiedocument in overeenstemming met de ESEF-rapporteringsvereisten (European Single Electronic Format). Volgens de ESEF-vereisten zijn de primaire financiële overzichten gelabeld met XBRL-tags. Naleving van de ESEF Regulatory Technical Standard (ESEF RTS) is nagekeken door Deloitte.
Raadpleeg of download het iXBRL rapport.

Raadpleeg ons rapport

Genereer uw eigen rapport

 • Over Cofinimmo

 • Risicofactoren

 • Voorafgaande opmerkingen

 • Brief aan de aandeelhouders

 • Beheersverslag

 •   Kerncijfers op 31.12.2021

 •   Transacties en verwezenlijkingen in 2021

 •   Missie

 •   Strategie

 •   Zorgvastgoed

 •   Zorgvastgoed van Cofinimmo in Europa

 •   België

 •   Frankrijk

 •   Nederland

 •   Duitsland

 •   Spanje

 •   Finland

 •   Ierland

 •   Italië

 •   Verenigd Koninkrijk

 •   Vastgoed van distributienetten

 •   Publiek-private samenwerkingen

 •   Kantoren

 •   Samenstelling van de geconsolideerde portefeuille

 •   Beheer van de financiële middelen

 •   Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekening

 •   Statutaire resultaatsbestemming

 •   Gebeurtenissen na 31.12.2021

 •   Vooruitzichten 2022

 •   Verslag van de commissaris inzake de vooruitzichten

 • ESG-Verslag

 •   Boodschap aan de stakeholders

 •   Belangrijke trends en hun invloed op de ESG-strategie

 •   Waardeketen

 •   Dialoog met de stakeholders

 •   Environment

 •   Social

 •   Governance

 • Vastgoedverslag

 •   Geconsolideerde vastgoedportefeuille

 •   Commentaar over de markt

 •   Verslag van de onafhankelijke waarderingsdeskundigen

 • Cofinimmo op de beurs

 • Gegevens overeenkomstig het EPRA-referentiestelsel

 • Corporate governanceverklaring

 •   Beslissingsorganen

 •   Regelgeving en procedures

 •   Informatie krachtens artikel 34 van het Koninklijk besluit van 14.11.2007

 •   Bezoldigingsverslag

 •   Andere tussenkomende partijen

 • Jaarrekeningen

 • Bijlagen bij het ESG-verslag

 •   EPRA prestatiemaatstaven

 •   Boordtabel

 •   Link tussen de uitdagingen van Cofinimmo en SDG

 •   GRI-inhoudstafel

 •   Verslag van de commissaris

 • Concordantietabellen

 • Permanent document

 • Lexicon