Jaarlijks Financieel Verslag 2019

Raadpleeg de volledige versie van ons Jaarlijks Financieel Verslag 2019 of stel uw eigen versie samen via deze PDF basket door de hoofdstukken aan te duiden die u interesseren.

Raadpleeg ons rapport

Genereer uw eigen rapport

 • Over Cofinimmo

 • Risicofactoren

 • Voorafgaande opmerkingen

 • Brief aan de aandeelhouders

 • Caring, Living and Working - Together in Real Estate

 • Beheersverslag

 •   Kerncijfers op 31.12.2019

 •   Transacties en verwezenlijkingen in 2019

 •   Missie

 •   Strategie

 •   Zorgvastgoed

 •   Vastgoed van distributienetten

 •   Publiek-Private Samenwerkingen

 •   Kantoren

 •   Samenstelling van de geconsolideerde portefeuille

 •   Beheer van de financiĆ«le middelen

 •   Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekeningen

 •   Samenvatting van de geconsolideerde kwartaalrekeningen

 •   Statutaire resultaatsbestemming

 •   Gebeurtenissen na 31.12.2019

 •   Duurzaamheid (ESG)

 •   Vooruitzichten 2020

 •   Verslag van de Commissaris inzake de vooruitzichten

 • Vastgoedverslag

 •   Geconsolideerde vastgoedportefeuille

 •   Verslag van de onafhankelijke waarderingsdeskundigen

 • Cofinimmo op de beurs

 • Gegevens overeenkomstig het EPRA-referentiestelsel

 • Corporate governanceverklaring

 • Jaarrekeningen

 • Concordantietabel van het Universeel Registratiedocument

 • Concordantietabel van het Jaarlijks Financieel Verslag

 • Permanent document

 • Lexicon