Jaarlijks Financieel Verslag 2018

Raadpleeg de volledige versie van ons Jaarlijks Financieel Rapport 2018 of stel uw eigen versie samen via deze PDF basket door de hoofdstukken aan te duiden die u interesseren.

Raadpleeg ons rapport

Genereer uw eigen rapport

 • Risicofactoren

 • Voorafgaande opmerkingen

 • Brief aan de aandeelhouders

 • Caring, Living and Working - Together in Real Estate

 • Beheersverslag

 •   Kerncijfers

 •   Transacties en verwezenlijkingen in 2018

 •   Missie

 •   Strategie

 •   Zorgvastgoed

 •   Vastgoed van distributienetten

 •   Publiek-Private Samenwerkingen

 •   Kantoren

 •   Samenstelling van de geconsolideerde portefeuille

 •   Beheer van de financieĢˆle middelen

 •   Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekeningen

 •   Samenvatting van de geconsolideerde kwartaalrekeningen

 •   Statutaire resultaatsbestemming

 •   Gebeurtenissen na 31.12.2018

 •   Vooruitzichten 2019

 •   Verslag van de Commissaris inzake de vooruitzichten

 • Vastgoedverslag

 • Verslag van de onafhankelijke waarderingsdeskundigen

 • Cofinimmo op de beurs

 • Gegevens overeenkomstig het EPRA-referentiesysteem

 • Corporate governanceverklaring

 • Jaarrekeningen

 • Permanent document

 • Lexicon